O firmie

tel: +48 55 247 11 66
faks: +48 55 247 11 88
email:

Posiadamy certyfikaty

 • PN-EN ISO 9001
 • AQAP 2110
 • Na produkcję łodzi ratowniczych
 • Na elastyczne pokrycia lotniskowe
 • Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Wytwarzanie i Obrót Wyrobami o Przeznaczeniu Wojskowym lub Policyjnym
 • Natowski Certyfikat Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 0815H

Stocznia wspiera rozwój kultury i sportu:

 • Turniej "Bursztynowa Sztanga"
 • Organizowanie konkursu na najlepszego kierowcę Wojsk Lądowych
 • Budowę Muzeum Marynarki Wojennej Dach dla historii"
 • Stowarzyszenie Saperów Polskich w Warszawie
 • "Rejs roku"- doroczna impreza żeglarska
 • Gminne i powiatowe zawody strażackie
 • Olimpiady i konkursy szkolne
 • Zawody sportowe i rekreacyjne
 • Młodzież akademicką i szkół średnich

Inwestycje proekologiczne oraz poprawiające warunki pracy:

 • Kotłownia olejowa zastąpiła węglową
 • Odstojniki i separatory olejowe
 • Modernizacja budynku magazynowego
 • Instalacja wentylacyjna w hali maszyn i lakierni
 • Modernizacja piaskarni
 • Parking zakładowy i ogrodzenie
 • Maszyny, urządzenia, dźwig oraz środki transportu podlegają permanentnej kontroli i naprawom
 • Remont budynku biurowego i pokoi gościnnych dla kontrahentów
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, kursy, szkolenia.
 • Zaspakajanie rosnących wymagań klientów
 • Dostosowanie firmy do wymagań, które niesie postęp techniczny
 • Poziom techniczno - organizacyjny zgodny z wymogami przedsiębiorstw Unii Europejskiej
 • Certyfikat PN-EN ISO 9001, AQAP 2110